Aximax zoekt jobstudenten tijdens de zomer

GEZOCHT: 3 jobstudenten tijdens de zomer bij Aximax!

Periode:

− 1 jobstudent van 01/07/2021 tem 30/07/2021

− 1 jobstudent van 02/08/2021 tem 31/08/2021

− 1 jobstudent van 06/09/2021 tem 30/09/2021

Standplaats: Jeugdcentrum Aximax – J. W. Wilsonstraat 19, 1000 Brussel.

Opgelet: indien je solliciteert voor de maand augustus werk je op bepaalde dagen in GC De Rinck - Dapperheidsplein, 1070 Anderlecht.

Opdracht: het ondersteunen van het jeugdcentrum tijdens de zomerperiode

− Beantwoorden van telefoons;

− Verzorgen van inschrijvingen en opvolgen van betalingen;

− Inbrengen van gegevens in diverse databanken;

− Klasseren van documenten;

− Verzorgen van het onthaal van de kinderen;

− Instaan voor het middagtoezicht tijdens de speelweken en verdere verzorgende taken;

− Begeleiden van kinderen op uitstap;

− Ondersteunen van kinderactiviteiten waar nodig;

− Klaarzetten van lokalen en beheren van materiaal;

− Huishoudelijke taken zoals wassen, boodschappen doen en onderhoud;

− Logistieke ondersteuning van het jeugdcentrum.

Competentieprofiel

− Minimumleeftijd: 19 jaar;

− Computervaardigheden: Microsoft Office – pakket en pc-vaardig;

− Nauwgezet, sociaal.

− Flexibel: er kan in uitzonderlijke gevallen gevraagd worden om in het weekend te

werken.

Geïnteresseerd?

Stel je kandidaat ten laatste op zondag 21 juni 2020. Dit kan door het inschrijvingsformulier in te vullen en samen met je curriculum vitae, een kopie van de identiteitskaart, een bewijs van inschrijving van de onderwijsinstelling of hoogst behaalde diploma en een bewijs van het contingent (het aantal uren dat je nog mag werken)

> via mail te zenden naar jobs.vgc@vgc.be met als onderwerp “jobstudent 2020”

OF

> afgeven aan het onthaal van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Directie Personeel & HRM t.a.v. Anna Katumua, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel.

 De selectiegesprekken zijn gepland eind juni ofwel in het Renaissancegebouw op de Emile Jacqmainlaan 135 te 1000 Brussel ofwel vanop afstand via het platform Zoom. Indien je wordt geselecteerd, ontvang je nog een uitnodiging voor het gesprek.