FAQ

Wellicht vind je hieronder een antwoord op je vraag. Mocht dat niet zo zijn, kan je het contactformulier invullen dat je terugvindt bij contact. 

ALGEMEEN

Neen. Aximax is open wanneer er activiteiten worden georganiseerd en op bepaalde andere momenten. Bekijk de openingsuren.

Ja. Er zijn voorzieningen zodat rolstoelgebruikers iedere ruimte van het gebouw kunnen bereiken. Ook is er een rolstoelvriendelijk toilet aanwezig.

INSCHRIJVEN

Aximax biedt een mix aan van gratis activiteiten en betalende activiteiten. Jaarreeksen en vakantieateliers zijn altijd betalend. Er zijn ook altijd kortingstarieven voor personen met een beperkt inkomen (via Paspartoe aan kansentarief).

Enkele voorbeelden:

 • Jaaratelier: 80 euro/kind of 30 euro/kind (kansentarief)
 • Vakantieatelier: 60 euro/kind of 15 euro/kind (kansentarief)
 • Ouder/kind- workshops: 50 euro/duo of 15 euro/duo (kansentarief)
 • Ouder/kleuter-workshops: 30 euro/duo of 12 euro/duo (kansentarief)
 • Axibox 4 All (binnenspeeltuin): gratis
 • Tienernamiddagen: gratis
 • Familiezondagen: gratis

De prijs van een activiteit vind je ook steeds per activiteit.

Als bewijs voor de verhoogde tegemoetkoming aanvaardt Aximax enkel de 'Paspartoe kansentarief'. Wij kunnen ter plaatse een 'Paspartoe kansentarief' aanmaken indien je hiervoor de juiste documenten (bewijs van de mutualiteit op datum) meebrengt.

Inschrijven kan eenvoudig bij je thuis via de website https://tickets.vgc.be/aximax. Heb je geen computer of heb je hulp nodig? Dan kan je steeds terecht aan het onthaal van Aximax. Het is niet mogelijk om telefonisch in te schrijven.

Je kan in het onthaal van Aximax terecht om in te schrijven voor een activiteit als je dit thuis niet kan op de computer. 

In Aximax zelf kan je betalen met je bankkaart (bancontact), Visa of Mastercard. In Aximax aanvaarden we geen cash. Schrijf je thuis online in? Dan kan je op de website ‘tickets.vgc.be’ betalen met je bankkaart (bancontact), Visa en Mastercard.

Er zijn jaarlijks 4 inschrijfmomenten: één in januari voor de activiteiten van de krokus- en paasvakantie, één in april voor de zomervakantie, één in mei voor het volgend schooljaar, en één in september voor de herfst- en kerstvakantie. De exacte inschrijfdatum wordt steeds gecommuniceerd in de nieuwsbrief, website, social media en brochures.

Elke eerste en derde zondag van de maand staat Aximax gratis open voor jonge gezinnen. Kom genieten van sportief uitdagende hindernissen in de sportzaal of spelen in de Axibox. De familiezondagen op de laatste zondag van de maand bieden we gratis aan. Iedere maand is er ook een gratis tienernamiddag. Daarnaast organiseert Aximax ook regelmatig gratis evenementen. Informatie hierover vind je steeds op de website.

Ja. Mensen met een beperkt inkomen hebben recht op een verhoogde tegenmoetkoming. Als bewijs voor de verhoogde tegemoetkoming aanvaardt Aximax enkel de ‘Paspartoe kansentarief’.  Wij kunnen ter plaatse een Paspartoekaart kansentarief aanmaken indien je hiervoor de juiste documenten (bewijs van de mutualiteit op datum) meebrengt.   

Nee. Alle briefwisseling, zoals fiscaal attest en facturen, is persoonlijk en gekoppeld aan de account die je aanmaakt bij de registratie. Als je andere kinderen inschrijft onder jouw account zal je dus een foutief fiscaal attest of een foutieve factuur krijgen. De factuur blijft ook gekoppeld aan jouw account en jij bent verantwoordelijk voor de betaling.

Wanneer activiteiten volzet zijn, kan je er voor kiezen om je op de wachtlijst in te schrijven. Je inschrijven op de wachtlijst is gratis en vrijblijvend. Aximax contacteert je dan wanneer een plaats vrijkomt en bezorgt je een verzoek tot betaling. 

Alle activiteiten zijn inclusief en toegankelijk voor kinderen met een fysieke of verstandelijke beperking. Op jouw vraag bekijkt Aximax hoe je kind een plek kan vinden en of er extra begeleiding nodig is. Neem minstens 2 weken voor de start van de inschrijvingen contact op met team Aximax.

Kinderen die deelnemen aan activiteiten bij Aximax moeten zindelijk zijn. Het gebruik van pampers is niet toegelaten.

De jeugdactiviteiten georganiseerd door de VGC-Speelpleinen, de VGC-Sportdienst, Aximax en de 22 Brusselse Gemeenschapscentra staan open voor: 

 • Kinderen en jongeren die Nederlands begrijpen en spreken en wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;. 
 • Kinderen en jongeren die Nederlands begrijpen en spreken  en school lopen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
 • In bepaalde gevallen kunnen uitzonderingen worden gemaakt.  

Annulaties en terugbetalingen 
De annulatievoorwaarden en de terugbetalingen zijn afhankelijk van de soort activiteit. 
 
Annuleren door de deelnemer: 
Algemeen: Deelname aan een activiteit kan worden geannuleerd wegens ziekte of ongeval. Voorwaarde is dat de deelnemer binnen de 5 werkdagen na de start van de ziekte of het ongeval een gedateerd medisch attest bezorgt aan de organisator. Het inschrijvingsgeld van het resterende aantal (les)dagen wordt dan terugbetaald. 

Specifiek geldt voor de VGC-Speelpleinen, de VGC-Sportdienst, Aximax en de 22 Brusselse Gemeenschapscentra: 

- Annuleren kan tot 30 kalenderdagen voor de start van de activiteit: in dat geval wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald. 

- Annuleer je minder dan 30 kalenderdagen voor de start van de activiteit, dan is terugbetaling niet mogelijk.  

Er is geen annulatie- noch terugbetaalmogelijkheid voor eenmalige activiteiten (dit zijn activiteiten die op 1 dag of moment plaatsvinden.) 

Annuleren door de organisator: 

 • Als een eenmalige activiteit niet kan plaatsvinden, zal de organisator de betaalde inschrijvingsgelden terugbetalen. 
 • Als een activiteit binnen een activiteitenreeks niet kan plaatsvinden, wordt een gepaste compensatie gezocht. 
 • Als voor de organisator blijkt dat verdere deelname niet wenselijk is, wordt de persoon uitgeschreven en het inschrijvingsgeld van de resterende (les)dagen terugbetaald. 

Aanpassingen aan het aanbod 

Aximax is niet aansprakelijk indien een activiteit wordt stopgezet wegens maatregelen opgelegd door andere overheden.  

Aximax kan, indien de gezondheids- en veiligheidssituatie in de Brusselse samenleving  dit vereist, bijkomende veiligheidsmaatregelen nemen. Aximax stelt alles in het werk voor een veilig verloop van de activiteiten.  

Belangrijk: annuleren moet schriftelijk, met een brief of e-mail.

Ja. Bij minder dan 6 inschrijvingen voor een jaar- of vakantieactiviteit heeft Aximax het recht om de activiteit te annuleren. Ook in gevallen van overmacht kan Aximax een activiteit annuleren. De inschrijvingskost wordt in beide gevallen volledig terugbetaald.

De startdatum voor de inschrijvingen is voor iedereen dezelfde, ongeacht de school, leeftijd of woonplaats van het kind. 1/4de van de plaatsen wordt voorbehouden voor mensen met kansentarief. Ook indien iemand met een beperking wil inschrijven, wordt op voorhand gekeken in welke groep of activiteit deze persoon best wordt ingeschreven.

Aximax hanteert twee tarieven: standaardtarief enerzijds en kansentarief voor personen met een beperkter inkomen anderzijds. Verder zijn er geen kortingstarieven. Wel kan je bij aximax een aantal documenten tot (gedeeltelijke) terugbetaling ontvangen:

 • Fiscaal attest: indien je je kind inschreef in kalenderjaar 2020, ontvang je in 2021 automatisch een fiscaal attest in je mailbox. Heb je geen mailadres? Dan wordt het fiscaal attest verzonden naar je postadres. Je kan ook je fiscaal attest downloaden in je ouderzone op tickets.vgc.be 
 • Mutualiteit: de mutualiteit voorziet vaak een (gedeeltelijke) terugbetaling van kampen, speelpleinwerking en meerdaagse (sport)activiteiten. Het attest voor de mutualiteit kan je ook terugvinden in je ouderzone op tickets.vgc.be

Sportcheques Sint-Joost-ten-Node: ben je inwoner van Sint-Joost en ben je ingeschreven voor een sportactiviteit? Dan krijg je een gedeeltelijke terugbetaling van het inschrijfgelddoor de gemeente. De sportcheque vind je op de website van de gemeente.

ACTIVITEITEN

De begeleide activiteiten zonder ouders zijn er voor kinderen van 2,5 jaar tot 14 jaar. Er zijn ook familie-activiteiten waar kinderen vanaf 1 jaar samen met hun ouders welkom zijn. Op deze website vind je een overzicht van alle activiteiten en de leeftijdsvoorwaarden.

Aximax biedt een mix aan van gratis activiteiten en betalende activiteiten. Jaarreeksen en vakantieateliers zijn altijd betalend. Er zijn ook altijd kortingstarieven voor personen in kansarmoede (via Paspartoe kansentarief).

Enkele voorbeelden:

 • Jaaratelier: 80 euro/kind of 30 euro/kind (kansentarief)
 • Vakantieatelier: 60 euro/kind of 15 euro/kind (kansentarief)
 • Ouder/kind- workshops: 50 euro/duo of 15 euro/duo (kansentarief)
 • Ouder/kleuter-workshops: 30 euro/duo of 12 euro/duo (kansentarief)
 • Axibox 4 All (gratis binnenspeeltuin): Gratis
 • Tienernamiddagen: Gratis
 • Familiezondagen: Gratis

De prijs van een activiteit vind je ook steeds per activiteit.

Aximax organiseert een kwalitatief vrijetijdsaanbod voor kinderen en tieners in Brussel. Dat zijn activiteiten na de schooluren, in de weekends en in de vakanties. Voor kinderen alleen of samen met hun ouders. Het volledige overzicht van alle activiteiten in Aximax vind je onder 'Activiteiten' in het hoofdmenu.

Aximax organiseert geen taallessen Nederlands of Nederlandstalige ateliers voor anderstalige kinderen. Alle activiteiten in Aximax worden in het Nederlands gegeven. Kinderen moeten al Nederlands begrijpen en spreken om deel te nemen aan de activiteit. Ze moeten de taal spreken op school (Nederlandstalig onderwijs) en/of thuis. Dit is belangrijk voor zowel de veiligheid als het spelplezier van alle kinderen.

Er zijn verschillende jaarateliers met als thema een specifieke sport of net de kennismaking met verschillende sporten. Enkele voorbeelden: kleuterdans, kleutergym, jiu jitsu, inno- en urban games, circus, streetdance ... In de schoolvakanties worden er zeer regelmatig sportweken aangeboden.
Het volledige overzicht van alle activiteiten vind je terug op de activiteitenpagina.

Zoek je een specifieke sport? Surf dan naar www.sportinbrussel.be.

Ouders zetten hun kind af in de inkomhal vanwaar het kind zelfstandig naar het lokaal gaat. Ouders mogen niet aanwezig blijven in het lokaal tijdens de ateliers in Aximax. Zo wordt vermeden dat er een (onbewuste) druk op het kind en/of op de lesgever wordt gelegd om te presteren. Bovendien kunnen niet alle ouders aanwezig zijn en is het belangrijk dat alle kinderen die deelnemen aan een atelier zich gelijk voelen. Aximax rekent op het begrip van de ouders.

Er is een aangename wachtruimte om te wachten op je kind. Hier kan je in alle rust even ontspannen en een kopje koffie/thee drinken. Er is ook wat speelgoed voorzien zodat broers en zussen ook kunnen wachten.

Aximax organiseert activiteiten waar ouders en kinderen samen naar toe kunnen komen. Zo zijn er familiezondagen, Axibox 4 All-voormidagen en ouder/kind-workshops. Aximax organiseert geen activiteiten enkel voor volwassenen.

Voor een goed verloop van de activiteiten houdt Aximax een lijst bij van kinderen die te laat worden afgezet of opgehaald tijdens de jaarateliers of speelweken.

Als je je kind 3 keer te laat hebt afgezet of opgehaald tijdens de jaarateliers of speelweken, mag je kind de volgende les of dag niet deelnemen.

Tijdens het schooljaar is er geen opvang voorzien voor-en na de activiteiten. Tijdens de schoolvakanties is er opvang van 8u ’s morgens tot 17u30 ’s avonds.

We vragen alle ouders om de kinderen op tijd te komen ophalen.

Indien je kind meer dan 3 keer te laat wordt afgezet of opgehaald, dan kan Aximax beslissen om het kind uit te schrijven. Deze regel geldt zowel voor de jaarateliers als de vakantieateliers.

Tijdens de schoolvakanties dienen kinderen hun eigen lunchpakket, drinkfles en tussendoortjes mee te brengen. Tijdens de jaarateliers volstaat een tussendoortje en drinkfles indien het kind dat wil.

We verwittigen je via e-mail een week op voorhand indien je kind iets extra moet meenemen.

Aximax voorziet tijdens de jaarateliers een ophaaldienst voor de kinderen van Basisschool Ten Nude. Kinderen van andere scholen moeten zelf naar Aximax komen onder begeleiding van hun ouders.

De groepen en activiteiten worden samengesteld op basis van geboortejaren. Kinderen moeten dus het juiste geboortejaar hebben. Hier wordt geen uitzondering op gemaakt.

Bij Aximax koken we enkel vegetarisch. Er komt dus nooit vis of vlees op tafel. Ook checken we altijd de infofiches van de kinderen zodat we op de hoogte zijn van de allergieën en intoleranties. Het is dus belangrijk om de vragenlijst van je kind goed in te vullen op tickets.vgc.be.

ZAALVERHUUR

Het zaalverhuur staat open voor iedereen. Er zijn verschillende prijscategorieën.

 1.  Brusselse jeugdorganisaties en scholen erkend door de VGC -> link met Brussel én met jeugd (vb. Scouts van Evere)
 2.  Brusselse verenigingen of niet-Brusselse jeugdorganisaties en scholen -> link met Brussel of met jeugd (vb. Okra van Elsene of Chiro van Leuven)
 3. Andere verenigingen en organisaties, privé-verhuur, etc.

  Alle tarieven vind je onderaan deze pagina.

Dat kan door het aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier komt automatisch bij ons terecht en wij laten zo snel mogelijk iets weten. Reken op een verwerkingstijd van 1 à 2 werkdagen.
Belangrijk: het zaalverhuur bij Aximax is een veelgebruikte dienst. Dien je aanvraag tijdig (best een aantal weken tot een maand op voorhand) in.

Dat vind je terug onderaan deze pagina.

Uiteraard! Aximax is dé ideale locatie voor kinderfeestjes (dankzij de supercoole Axibox) of voor andere festiviteiten!
Enige voorwaarden: laat alles proper achter en na 22u kan er geen muziek meer gespeeld worden.

Helaas, Aximax voorziet geen catering. Je kan wel gebruikmaken van de uitgeruste keuken of eten bestellen bij één van de lokale traiteurs. Neem zeker contact op met team van Aximax voor enkele suggesties.

Neen. Vroeger kon dit voorzien worden maar omdat het eigen aanbod alsmaar uitbreidt, zijn de Aximax-animatoren niet meer beschikbaar voor kinderanimatie op maat.

Ja. Indien je de zolder huurt krijg je er ook een keuken bij. De keuken beschikt over, een frigo met diepvriesvak, een inductie-kookplaat, een oven, een microgolfoven, een vaatwasmachine en een koffiezetapparaat.
 

Dat is ons indoor klimparcours van wel 7 meter hoog. Het is eigenlijk een soort doolhof in de lucht, volledig omgeven door netten waardoor je kind er veilig kan klimmen en klauteren.

De Axibox is vooral geschikt voor jongere kinderen (3-8 jaar). Ouders kunnen niet mee in de Axibox.

Dit kan onder de volgende omstandigheden:

 1. Elke eerste en derde zondag van de maand organiseert Aximax ‘Axibox 4 All’. Van 10u tot 12u30 staat de Axibox gratis open voor jonge gezinnen en hun kinderen. In de sportzaal staat ook een uitdagend hindernissenparcours voor je klaar. Je hoeft vooraf niet in te schrijven. De aanwezigheid van een ouder is verplicht.
   
 2. Wanneer jouw kind tijdens de vakantie ingeschreven is voor één van onze speelweken, is de kans heel groot dat je kind tijdens die week eens in de Axibox zal spelen.
   
 3. Je kan de sportzaal mét Axibox ook altijd afhuren voor een (verjaardags)feestje. Zo heb je hem helemaal voor jezelf!

VARIA

Meld het meteen aan een Aximax-medewerker. Bij Aximax wordt pesten niet getolereerd. We luisteren naar jullie verhaal, laten jullie kind aan het woord en bekijken samen hoe we de situatie kunnen aanpakken. De persoon die je hiervoor kan aanspreken is Marilyne.

Je kan Aximax zeker blij maken met donaties! Tijdens onze openingsuren kan je sportkledij of sportschoenen binnenbrengen voor Sportswitch, de tweedehands sportwinkel. Daarnaast kan je altijd kinderslips, kinderbroeken tot 4 jaar en recupmateriaal om mee te knutselen afgeven. Voorbeelden van recupmateriaal zijn bokalen, grote conserven, tijdschriften en kranten,... Spreek ons gerust aan of stuur een mailtje, mocht je twijfelen of jouw materiaal in aanmerking komt.

Elke eerste en derde zondag van de maand staat Aximax gratis open voor jonge gezinnen. Er is een sportief uitdagend parcours voor kinderen van 1 tot 6 jaar. Er is ook een aparte peuterhoek met boekjes en spelelementen.
Aximax heeft op de eerste verdieping een ruimte waar mama’s in alle rust borstvoeding kunnen geven en in de toiletten is een luiertafel aanwezig.

Met uitzondering van assistentiehonden, zijn dieren niet toegelaten in het gebouw.

Aximax neemt meteen contact op met een ouder en vragen aan de ouder om, indien mogelijk, zelf naar een arts te gaan. In bepaalde gevallen komt de verzekering van de Vlaamse Gemeenschapscommissie tussen in de medische kosten.

Aximax houdt alle gevonden voorwerpen zonder houdbaarheidsdatum maximaal één maand bij. Neem contact op met Aximax en beschrijf je item. Je kan je verloren voorwerp ophalen tijdens de openingsuren.
Opgelet: Aximax is niet verantwoordelijk voor diefstal door derden, verlies binnen het gebouw of beschadiging van persoonlijk materiaal.

Indien er vacatures zijn voor het vaste team Aximax, dan worden deze gecommuniceerd via onze sociale media, website en op de website van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Wil je graag als animator, vrijwilliger of stagiair aan de slag in Aximax? Neem dan contact op met VioletWe zijn geïnteresseerd in verschillende profielen.

Zo ga je te werk:

 1. Je laat ons weten dat je zin hebt om vrijwilliger te worden
 2. We nodigen je uit voor een kennismakingsgesprek. Wij vertellen je hoe onze vrijwilligerswerking werkt en wat de mogelijkheden zijn, en luisteren naar wat jij graag zou willen doen.
 3. Je komt proeven van het vrijwilligerswerk in Aximax.